Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2013

marzec
Nie zabijaj energii, bo wraca, podaj dalej, daj jej nowe życie, przestań przepraszać
— HiFi Banda
Reposted fromzzuzen33 zzuzen33 viaamfibijne amfibijne
marzec
1408 b7ab
Reposted fromretaliate retaliate viaamfibijne amfibijne
marzec
4282 7126
Reposted fromthumbsup thumbsup viaamfibijne amfibijne
marzec
5328 2871 500
marzec
6568 39a7
Reposted frompajlot pajlot vialiveattherainbow liveattherainbow
marzec
-Gdybyśmy byli parą moglibyśmy grać w rozbieranego pokera..
-Chandler, jesteś cudowny, zabawny, przystojny i naprawdę Cię kocham.. ale zawsze będziesz tym chłopakiem który nasikał mi na nogę.
— "Friends"
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viafidelity fidelity
marzec
Reposted fromsowaaa sowaaa
marzec
9993 100b
Reposted fromzapiski zapiski vianattaly nattaly
marzec
7145 9579
Reposted fromfelicka felicka viafidelity fidelity
marzec
  • me: MOM TURN IT UP I LOVE THIS SONG
  • mom: you have heard this a million times before
  • me: but it's on the radio
  • mom: so?
  • me: iT'S ON THE RADIO
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viafidelity fidelity
marzec
Gdy poszedłem do szkoły spytali mnie kim chcę być gdy dorosnę. Odpowiedziałem, że chcę być szczęśliwy
Powiedzieli mi, że nie zrozumiałem pytania. Ja im, że nie rozumieją życia 
— J. Lenon
Reposted fromwspomnienie wspomnienie viaamfibijne amfibijne
marzec
marzec
Hłasko<3
Reposted fromsfeter sfeter viaamfibijne amfibijne
marzec
Reposted fromshakeme shakeme viaamfibijne amfibijne
marzec
jak kocha to zaakceptuje taką jaka jesteś...
— patrykowa
marzec
2618 c34d
Reposted fromretaliate retaliate viaamfibijne amfibijne
marzec
ciekawe ilu z nas myśli o samobójstwie.
— "Samobójstwo nie jest kwestią wyboru, następuje, gdy cierpienie przekracza siły do walki z nim"
Reposted fromspaghetti spaghetti viaamfibijne amfibijne
marzec
CZAS POPROSTU STĄD SPIERDALAĆ
— nie ma po co zostać
Reposted fromzawierucha zawierucha viaamfibijne amfibijne
marzec
6147 d881
Reposted fromcountingme countingme viaamfibijne amfibijne
marzec
4388 3704
Reposted fromlittlestories littlestories viaamfibijne amfibijne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl