Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2013

marzec
1504 76f2
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaamfibijne amfibijne
marzec
marzec
2961 6b35
marzec
    
      Od jakiegoś czasu dusza mnie swędzi. Jęczy we mnie monotonnie w ciągu dnia, by w tej najcichszej godzinie, poprzedzającej sen, wyć jak straceniec
— Katarzyna Nosowska
marzec
3553 1d72 500
Reposted fromprocrastinateme procrastinateme viatutsade2 tutsade2
marzec
3149 4cd9
Reposted frompesy pesy viawishyouwerehere wishyouwerehere
marzec
Patrze na to wszystko i jakoś mi kurwa dziwnie smutno..
marzec
1423 920b
Reposted fromcygaretka cygaretka viatutsade2 tutsade2
marzec
marzec
marzec
7552 e113 500
Reposted frompesy pesy viawishyouwerehere wishyouwerehere
marzec
7904 e471 500
Reposted fromepidemic epidemic viaolalaa olalaa
marzec
3507 eec7 500
Reposted fromretaliate retaliate viatutsade2 tutsade2
marzec
5554 99a0
Reposted fromretaliate retaliate viaamfibijne amfibijne
marzec
Teraz, gdy nie możesz mnie mieć, nagle mnie pragniesz.
Reposted fromenchantement enchantement viaamfibijne amfibijne
marzec
5650 a3c2
marzec
9210 847b
Cane Dojcilovic Drawing
Reposted fromchigirl chigirl viaamfibijne amfibijne
marzec
  Leżę na łóżku, przyjaźnię się z sufitem i męczy mnie świadomość, jak wiele rzeczy w życiu potrafiłbym dobrze robić.
— Leopold Tyrmand
Reposted fromIriss Iriss viaamfibijne amfibijne
marzec
Kiedy pewnego razu ktoś mnie zapytał, co ja uważam, i wysłuchał mojej odpowiedzi, czułem się tak, jak gdyby powiedziano mi największy w życiu komplement.
— Henry David Thoreau "Życie bez zasad"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaamfibijne amfibijne
marzec
Chciałabym, żeby ktoś w środku nocy, po pijaku napisał mi smsa, że mnie kocha.
— serio.
Reposted fromlivhanna livhanna viaamfibijne amfibijne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl